RSS

Archiwa miesięczne: Grudzień 2009

Szkolenie WRS i inne takie…

Z racji tego, że siedzę w domu i leczę anginę (tudzież inne podobne coś, co się mi przypałętało i siedzi w okolicach gardła), postanowiłem wylać swoje ostatnie przemyślenia na kartki bloga.
Ostatni czas obfitował w wiele ciekawych wydarzeń i jest o czym – chociaż w paru słowach – napisać.

Generalnie najważniejsze dla mnie było szkolenie członków Wydziałowych Rad Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, które odbyło się w dniach 11-13 grudnia w Waplewie. Działo się, oj, działo…

Integracja rozpoczęła się już w autokarze w trasie do Waplewa. Na początku zaintonowany został hymn Politechniki Warszawskiej, który mniej więcej brzmi tak:

Seks, muzyka – Politechnika!
Piwo, wóda – Polibuda!

Uniwerek dla portierek.
Uniwerek dla portierek.

Nic nie ogranicza, jak akademia rolnicza,
Nic nie ogrannnnnnnnnnicza, jak akademia rolnicza.

Nie ma anemika nad gościa z ekonomika,
Nie ma anemiiiiiiiiiiiiiiika nad gościa z ekonomika.

Socjologia to chu*e bo z nimi nic się nie rymuje,
Socjologia to chuuuuuuuuuuuuuuu*e bo z nimi nic się nie rymuje.

Ta szkoła jest chu*owa – ta Szkoła Główna Handlowa,
Ta szkoła jest chu*oooooooooooooooooowa – ta Szkoła Główna Handlowa.

Dziewczyny na WAcie mają włosy na klacie
Dziewczyny na WAAAAAAAAAAAAAAcie mają włosy na klacie.

Studenci z Wyszyńskiego słuchają Arki Noego,
Studenci z Wyszyńskieeeeeeego słuchają Arki Noego.

Chłopaki na WUMie zapominają o gumie,
Chłopaki na WUUUUUUUMie zapominają o gumie.

Dziewczyny z AWueFu robią l**a na bezdechu,
Dziewczyny z AWueeeeeeeeeeeeeeFu robią l**a na bezdechu

Napisałem „mniej więcej”, bo jeszcze przed wyjazdem za rogatki Warszawy (z placu pod Politechniką do granic m.st. jechaliśmy prawie dwie godziny) hymn został rozbudowany o około 20 kolejnych zwrotek, których niestety nie da się na razie odtworzyć.

Później zabrzmiały jeszcze inne politechniczne pieśni, czyli:

Chodźcie, chodźcie bo was tutaj potrzeba, potrzeba!
By nie poszedł Uniwerek do nieba, do nieba.

oraz

Politechnika dziś imprezuje
Dziś tańczy, dziś śpiewa, dziś wódkę polewa
I niczym się nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee przejmuje
Ajajajaj bo życie to nie jest bajka
Do życia potrzeba gorzały i chleba
A my mamy pooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo dwa jajka

Uzupełnieniem tych utworów były pieśni ogólnie znane i lubiane przez brać studencką i brać biesiadną.

Pierwszy postój, spowodowany „problemami hydraulicznymi” nasz autokar (bo zapomniałem wspomnieć, że jechały 3) miał na stacji w okolicach Załusk.
Przebieg postoju najlepiej i najdokładniej oddaje znany chyba filmik (może poza ostatnią kwestią, bo autokar odjechał ostatecznie w tym samym składzie, co przyjechał):

Samo szkolenie miało przebieg mniej więcej taki: posiłek -> integracja przy kieliszku -> impreza z muzyką -> impreza w domku -> kalambury / Prawo Dżungli -> powrót do pokoju / domku własnego -> drzemka (bo godziny leżenia w łóżku to snem nie nazwę) -> pobudka (czyli wymiana studentów na łóżku) -> posiłek -> szkolenie -> posiłek… i zaczynamy od początku.

Jako, że nie był to mój pierwszy pobyt w WDW Waplewo (WDW Warmia), to pamiętałem położenie poszczególnych obiektów strategicznych, dzięki czemu stanowiłem swoistą jednostkę szybkiego wsparcia i ochrony przed zgubieniem się (która okazała się być nader przydatna).

Trzeciego dnia ekipa samorządowców z mojego wydziału i wydziału zaprzyjaźnionego wyglądała bardziej jak pierwsze spotkanie grupy AA, niż studentów najlepszej technicznej uczelni w kraju, ale co zrobić… Trzeba się było integrować. Niemniej było fajnie.

Powrót był już znacznie uboższy w śpiewy i zabawy. Większość wykorzystała ten czas na regenerację sił. Mi się to niezbyt udało, bo nie potrafię spać na fotelu w autokarze. Ale przynajmniej miałem najlepsze towarzystwo na fotelu na lewo od mojego 😉
Ekipa rozbudziła się trochę po pierwszym i jedynym postoju zaplanowanym w drodze powrotnej, wynikiem czego było ułożenie hymnu wewnętrznego Politechniki oraz skonstruowanie papierowego samolotu, który miał dolecieć do naszych kolegów z Wydziału MEiL (czyli popularnych „lotników”). Rzecz w tym, że lotnicy siedzieli… w innym autokarze. Samolot nie doleciał. Trudno.

Dojechaliśmy do Warszawy w całości i właściwie wszyscy wyszli na dwóch nogach z autokaru. Niestety nie udało się opróżnić wszystkich Kegów, które pojechały do Waplewa i trzeba je było na powrót zainstalować w miejscu, z którego zostały dwa dni wcześniej zabrane.

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17 grudnia 2009 w Politechnika

 

Udział programu LEADER w rozwoju wsi węgierskiej

1. Wygląd rolnictwa na Węgrzech w latach 90-tych XX wieku.
Tuż po przemianach w 1989 roku udział produkcji rolniczej w tworzeniu dochodu narodowego wynosił blisko 20%. Duże zyski przynosiła też produkcja sprzętu rolniczego.
Rolnictwo węgierskie było wysoko rozwinięte (jak na realia państwa z byłego obozu socjalistycznego) i należało do światowej czołówki. Zaspokajając w całości potrzeby rynku wewnętrznego, eksportowane były surowce rolne i artykuły żywnościowe. Ponad 65% zasiewów obejmowały zboża (6,5 mln ton pszenicy w r. 1985). Uprawiano też winorośl, tytoń i słoneczniki. Hodowla dostarczała ponad 45% wartości produkcji rolnej (głównie trzoda chlewna i bydło).
Od 1990 następował powolny proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz tworzenie prywatnych gospodarstw rolnych w wyniku parcelacji gospodarstw państwowych.
Rolnictwo podlegało zasadniczym przemianom od czasu upadku ustroju socjalistycznego, chociaż jeszcze w 1993 roku 3% wszystkich gospodarstw stanowiło własność państwa, a 47% było spółdzielczych.
Węgry w połowie lat 90-tych były nadal krajem samowystarczalnym pod względem produkcji żywności. 57% powierzchni kraju zajmowały ziemie orne, a łąki i pastwiska stanowiły 13%. Dzięki dobrym warunkom pogodowym dolina Dunaju należy do bardzo wydajnych rolniczo obszarów. Uprawia się tu kukurydzę, pszenicę, jęczmień, żyto, owies, buraki cukrowe i słoneczniki, a również ryż. Uprawa warzyw i owoców dominuje na południu Węgier. Winnice, z których pochodzą wina przeznaczone także na eksport przeważają w okolicach miasta Pécs, nad Balatonem i w okolicach rzeki Tisza. Świnie i drób hoduje się w całym kraju, a owce i bydło na mniej żyznych terenach – wyżynnych i piaszczystych.

2. Węgry przed wejściem do programu LEADER.
Węgry zaczęły przygotowywać się do wdrażania programu LEADER+ jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Istniejące problemy obszarów wiejskich na Węgrzech na przełomie XX i XXI wieku zostały spotęgowane przez erozję społeczności na obszarach wiejskich, brak współpracy i partnerstwa między administracją publiczną, przedsiębiorstwami i społeczeństwem wiejskim. Społeczności obszarów wiejskich były zwykle słabo zorganizowane, działanie wspólnoty było okazyjne, a regiony nie posiadały cech charakterystycznych i własnej tożsamości.
Wszelkie oddolne inicjatywy na rzecz rozwoju były sporadyczne. Dlatego też wykorzystanie i rozwój wewnętrznych źródeł odbywał się na niskim poziomie. Brak doświadczenia, wiedzy i innowacji w zakresie przygotowywania programów i projektów był ogólnie widoczny.

Przed przystąpieniem do Wspólnoty, w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Rolnictwa i Wsi, prowadzone były na terenie Węgier dwa pilotażowe programy rozwoju obszarów wiejskich, których ogólnym celem było zapewnienie niezbędnych umiejętności i doświadczeń wśród społeczności wiejskich w celu wdrożenia i rozwijania programu LEADER+ w rozwoju lokalnym. Założeniem obu programów było wdrożenie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym poprzez partnerstwa lokalne.

  • Mikroregionalne Programy dla Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1999-2002)

Program został sfinansowany ze środków krajowych, a łączny budżet wyniósł 5,5 mln euro. Każdy z uczestniczących regionów, w zależności od liczby mieszkańców i gminy, otrzymał około 24 000 euro na rozwój swojej strategii i programu.
Całe Węgry zostały zaangażowane w działania mające na celu odpowiednie podejście do planowania i wzmacniania partnerstw lokalnych. Ponadto mikrogrupy regionalne mogły ubiegać się od finansowanie swoich projektów. Ze wszystkich zgłoszonych wybrano 190 grup. Zostały one wybrane przez zespół ekspertów powołanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich we współpracy z VÁTI – Urzędem Naturalnego Rozwoju Wsi.
Wśród głównych wyników programu można wymienić:

  • przygotowanie lokalnych planów rozwoju stowarzyszeń wiejskich na poziomie mikro-regionalnym,
  • przygotowanie regionalnych planów rozwoju (z wyłączeniem fazy realizacji, która nie była finansowana),
  • lokalne inicjatywy, które opracowano w celu wzmocnienia partnerstwa lokalnego i zarządzania tym partnerstwem.
  • Program Celowy Rozwoju Obszarów Wiejskich: program pilotażowy typu Leader (2001-2004)

Całkowity budżet programu wynosił 1,7 mln euro, które pochodziło z budżetu krajowego. Każda grupa mogła otrzymać do 120 000 euro. W ramach programu wykonano działania, mające na celu przygotowanie przyszłych działań LEADER+: przeprowadzono analizy sytuacji regionalnej, wdrożono lokalne strategie oraz stworzono sieci współdziałania.
Wstępnie wybrano 40 grup, które w swoich działaniach obejmowały działania na rzecz rodzin wielodzietnych, ludzi młodych oraz ludności romskiej. Ostatecznie w programie wzięło udział 14 lokalnych grup działania, którym przyznano pieniądze.

3. Program LEADER na Węgrzech.
Węgry to jedno z „nowych” państw UE, które realizuje działania programu LEADER+ w ramach Funduszy Strukturalnych.
W ramach pierwszego okresu programowania (lata 2004-2006) Węgry wdrożyły Krajowy Plan Rozwoju realizowany przez 5 Programów Operacyjnych. Inicjatywa LEADER+ stała się częścią działań Programie Operacyjnym Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, którego realizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Działania programu LEADER+ rozpoczęły się w 2005 r. jako jedno z działań węgierskiego Programu Operacyjnego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (FVM – AVOP) i jako naturalna kontynuacja przeprowadzonych programów pilotażowych.

Wdrażanie programu LEADER+ na Węgrzech oparto o przygotowany jeszcze w drugiej połowie 2004 roku kompleksowy program przygotowawczy dla wszystkich organizacji społecznych i stowarzyszeń.

W celu zwiększenia świadomości i wiedzy na temat inicjatywy LEADER+ wśród ludności wiejskiej oraz przygotowania potencjalnych Lokalnych Grup Działania do składania wniosków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowało szerokie wsparcie techniczne dla szkoleń skierowanych do przyszłych wnioskodawców. W maju 2005 roku w celu wdrożenia projektu zorganizowano krajowy dzień mobilizacji. Program LEADER+ spotkał się wówczas z ogromnym zainteresowaniem na Węgrzech. W następstwie dnia mobilizacji około 300 potencjalnych LGD wyraziło swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie.

Realizacji programu LEADER na Węgrzech sprzyjało wiele czynników, takich jak korzystne uwarunkowania geologiczne, przyrodnicze i ekologiczne, ogromna rola rolnictwa w społeczeństwie oraz fakt, iż Węgry to jedyny kraj pośród nowych Państw Członkowskich, który jest eksporterem netto produktów rolniczych.

Rozpoczęto wówczas dwustopniowy proces selekcji LGD do udziału w programie.

Pierwszym etapem była selekcja wstępna, która rozpoczęła się w czerwcu 2005 roku i poprzedzona była kolejnymi licznymi szkoleniami przeprowadzonymi w całym kraju. Ostatnim dniem zgłaszania projektów przez LGD w ramach selekcji wstępnej był 1 sierpnia 2005 roku. Zgłoszenia nadesłało 186 LGD (powstałych na podstawie porozumień partnerskich pomiędzy lokalną władzą, społeczeństwem i przedsiębiorcami), co stanowiło około 1/3 populacji Węgier. Mimo, iż czas na stworzenie trwałych grup mikroregionalnych był krótki, ogólny poziom składanych wniosków (już w lipcu 2005 roku LGD miały złożonych około 3000 kompletnych wniosków) był bardzo wysoki. Świadczy o tym to, że projekty wszystkich 186 LGD zostały pozytywnie zaopiniowane.

We wrześniu 2005 roku Departament Zarządzania przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wiejskich nominował członków Komitetu Sterującego LEADER+. Do drugiego – ostatecznego etapu selekcji – Departament Zarządzania, uwzględniając sugestie Komitetu Sterującego, zaprosiło 108 LGD.

LGD, które przeszły do drugiego etapu, zostały zapewnione dodatkowe szkolenia uzupełniające oraz potrzebne wsparcie. W listopadzie i grudniu 2005 roku wstępnie wybrane LGD wzięły udział w licznych konferencjach, warsztatach i forach dyskusyjnych.

Głównym celem węgierskiego rządu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich było na tym etapie efektywne wykorzystanie pieniędzy przyznanych budżetowi programu LEADER na Węgrzech. W związku z tym, iż dotychczas wybrane projekty 108 LGD nie wykorzystałyby budżetu, pod koniec października 2005 roku LGD dano możliwość publikacji wezwania do składania dodatkowych wniosków o dofinansowanie, a proces składania ofert został ostatecznie zakończony pod koniec 2005 roku. Nawiązanie nowych kontaktów, jak również współpraca grup węgierskich ze znanymi już podobnymi grupami w Europie, pozwoliło przygotować wnioski na wysokim poziomie.

13 marca 2006 roku wybrane zostały węgierskie LGD, które stały się beneficjenci krajowego programu LEADER+, którego budżet sięgnął 19 milionów euro. Ostatecznie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wybrało 67 LGD (każda LGD otrzymała ok. 360 000 – 400 000 euro).

Już na tym etapie LGD z różnych europejskich krajów (m.in. Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii) wyraziły zainteresowanie współpraca z węgierskimi LGD. Natomiast LGD ze Słowacji i Rumunii napłynęły informacje o chęci skorzystania przez te kraje z węgierskich doświadczeń.

Aby wspierać LGD we wdrażaniu swoich planów i projektów na terenach wiejskich oraz aby umocnić współpracę pomiędzy regionami i współpracę obszarów przygranicznych powołano Stowarzyszenie „LEADER Hungária”. „LEADER Hungária” utrzymuje stały kontakt ze wszystkimi LGD oraz agencjami rolniczymi w 17 komitatach na Węgrzech w celu właściwego odpowiadania na aktualne potrzeby i problemy regionalne. „LEADER Hungária” wspiera także lokalne grupy, które nie otrzymały dotacji w pierwszym programie LEADER+ Celem wsparcia jest przede wszystkim podtrzymanie trwałości powstałych partnerstw i przygotowanie ich do kolejnego programu LEADER.

Aktualnie trwa dopracowywanie Planu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich do kolejnego okresu programowania LEADER. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Krajowe Centrum LEADER” oraz „LEADER Hungária” blisko ze sobą współpracują, aby włączyć więcej społeczności wiejskich w program LEADER. Zgodnie z postanowieniami węgierskiego rządu w latach 2007-2013 na program LEADER na Węgrzech przeznaczone zostanie od 5% do 5,5% środków poświeconych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (co daje trzykrotnie większą dotacje od dostępnej w latach 2004-2006). Oznacza to, że budżet w latach 2007-2013 będzie wynosił od 220 do 260 mln euro.

Większy budżet przeznaczony na program LEADER w następnym okresie programowania, pozwoli lepiej odpowiedzieć na ogromne zainteresowanie programem i wesprzeć większą liczbę grup.

4. Realizacja programu LEADER w latach 2007-2013
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Węgrzech Węgierskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzi od drugiej połowy 2007 roku działania wdrażające Oś 4 LEADER (kolejne programowanie LEADER) na Węgrzech.

Główne założenia tej osi na Węgrzech to dalsza realizacja programu LEADER, zwłaszcza rozwijanie lokalnych strategii rozwoju, projektów współpracy, funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacja społeczności.

Ogłoszenie planów wdrożenia kolejnej fazy programu LEADER na lata 2007-2013 spotkało się na Węgrzech z entuzjazmem. Od początku było wiadomo, iż faza ta przyniesie kolejną możliwość rozwoju obszarów wiejskich oraz rozszerzenia sieci współpracy społeczności lokalnych z administracją i przedsiębiorcami. Potwierdzone zostało także to, iż budżet nowej fazy programu LEADER będzie 6-10 razy większy niż budżet fazy LEADER + realizowanej w latach 2004-2006 (czyli około 3-5 mln euro na projekty jednej LGD).

Rejestracja chętnych LGD zaczęła się we wrześniu 2007 roku. Pierwszy etap rejestracji, w którym zarejestrowano pierwsze LGD trwał do 20 września 2007 roku. Drugi etap, w którym zwiększano liczbę LGD skończył się 10 października 2007 roku. Pierwsza faza naboru wniosków od LGD została ogłoszona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod koniec października 2007 roku.

Wybrane LGD otrzymały możliwość przygotowania lokalnych strategii rozwoju. Ostateczny wybór LGD, w którym kryterium była lokalna strategia rozwoju, został planowany na przełomie lutego i marca 2008 roku.

Bazując na doświadczeniach z wyboru LGD w 2005 roku zmianie uległy niektóre uregulowania prawne dotyczące LGD. W momencie realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD musiała mieć formę prawną, powinna mieć charakter organizacji nonprofitowej o kapitale początkowym wysokości 1 mln forintów.

5. Ciekawsze projekty w ramach programu LEADER realizowane na Węgrzech.
O wartości Leadera stanowi wiele cennych inicjatyw i projektów.

  • European Taste Trail Network /Europejska Sieć Drogi Smaku

Jest to projekt międzynarodowy, który ma na celu waloryzację i promocję produktów lokalnych oraz dziedzictwa kulturalno-społecznego terenów wiejskich. Zakłada aktywną współpracę międzynarodową lokalnych samorządów i organizacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Projekt rozpoczęła toskańska LGD w 2006 roku. Dotychczas członkami projektu jest 8 LGD z 8 państw: Włoch, Hiszpanii, Walii, Irlandii, Czech, Węgier (Magyar Kulturális Intézet), Grecji i Polski.

  • Działania Grupy Wyszehradzkiej w ramach programu LEADER

W marcu 2005 roku na Słowacji miało miejsce spotkanie, mające na celu zainicjowanie współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej czyli Czech, Słowacji, Węgier i Polski oraz Słowenią w zakresie rozwoju obszarów wiejskich opartego o lokalne partnerstwa wzorowane na inicjatywie wspólnotowej LEADER.
Już w 2004 roku pojawił się pomysł, aby kraje wyszehradzkie (do których dołączono podobną kulturowo Słowenię) wymieniały się doświadczeniami w zakresie tworzenia partnerstw lokalnych oraz wdrażania działań typu LEADER.
Na spotkaniu ustalono wspólny plan działania wybranych LGD w sieci Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii.
Konferencja „LEADER w nowych krajach członkowskich” w Tihany (październik 2006)

  • Seminarium w Hőgyész (2007)

W dniach 7-9 marca 2007 roku, w miejscowości Hőgyész (rejon Tolna), na Węgrzech odbyło się seminarium poświęcone realizacji Programu LEADER w krajach UE oraz tematyce promocji produktów regionalnych i tradycyjnych. Organizatorem spotkania było biuro Węgierskiej Sieci Leader (Hungarian Leader Center).
W seminarium wzięło udział ponad 100 zaproszonych gości reprezentujących głównie węgierskie Lokalne Grupy Działania (na Węgrzech działa ich 70), z których pięć zaprezentowało swoje projekty. Obecni byli również przedstawiciele Węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa, a także goście zagraniczni.
W czasie seminarium zaprezentowano najciekawsze projekty węgierskie, również w trakcie wizyt terenowych w okolicznych LGD (zwiedzanie winiarni, muzeów regionalnych, etc.), przedstawiono problemy związane z realizacją Leadera na Węgrzech i w UE, dyskutowano kwestie związane z marketingiem produktów tradycyjnych i regionalnych, oraz zastanawiano się nad możliwością ściślejszej, międzynarodowej współpracy Lokalnych Grup Działania, w tym również nad kierunkami współpracy pomiędzy LGD z Polski i Węgier.

  • Seminarium w Kozárd (2009)

Seminarium, które odbyło się w Kozárd w dniach 18-19 września 2009 roku zostało poświęcone projektowi wymiany idei i doświadczeń dla współpracy terytorialnej i międzynarodowej w ramach Nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Węgrzech 2007-2013. Część konferencji została poświęcona pokazaniu problemów, jakie pojawiły się w 2005 roku z pierwszym wdrożonym programem LEADER+. Wskazano, że w momencie, gdy stał się on jednym z programów AVOP (Programów Operacyjnych Rozwoju Rolnictwa i Wsi) stracił nieco swojej własnej tożsamości. Ponadto wykazano czasem niezwykle trudne i skomplikowane procesy realizacji projektów w ramach programu LEADER oraz długie opóźnienia w płatnościach na rzecz beneficjentów (LGD). Powodowało to frustrację wśród beneficjentów oraz rozczarowana koordynatorów.
Festiwal kultury, turystyki i produktów regionalnych European LEADER EXPO w Budapeszcie (marzec 2010).

Bibliografia:
[1] Wydanie specjalne „Nowych Czasów” – Polityczny Atlas Świata [w:] Węgry, pod red. Haliny Kowalczyk, Warszawa 1989
[2] Świat wiedzy, Tom 7 – Atlas Świata [w:] Węgry
PROGRAM ROZWOJU ROLNICTWA ORAZ OBSZARÓW ROLNICZYCH dla lat 2004-2006, Węgierskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budapeszt 2005
Leader+ Observatory Contact Point [w:] Leader+ type activities in HUNGARY, Węgierskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bruksela/Budapeszt 2007
LEADER+ na Węgrzech (na podst. LEADER Hungária), Dénes Bodnár
Flash News 37 [w:] Węgry, Obserwatorium LEADER+, 2006
Flash News 40 [w:] Węgry, Obserwatorium LEADER+, 2006
Flash News 47 [w:] Węgry, Obserwatorium LEADER+, 2006

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 15 grudnia 2009 w Politechnika

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Biało-zielone są barwy niezwyciężone

Witam w nowym miesiącu, już ostatnim w roku 2009. Za oknem szaro-buro-resztkowozielono, dookoła panują już latające mikołaje z czerwonymi nosami i renifery z białą brodą… tudzież na odwrót. Czyli ogólnie średnio wesoło.

Generalnie to miało być o Rajdzie Barbórka, ale ograniczę się tylko do minimalnej wzmianki. Wygrał (znów) Kuchar, który podczas odcinka na Bemowie zrobił sobie park serwisowy pięć metrów od mojego domu (warto zaznaczyć, że zachował przynajmniej poziom i nie załatwił swoich potrzeb fizjologicznych na płocie sąsiedniego domu – jak to się zdarzało innym „rajdowcom” w poprzednich latach). Wyglądało to o tyle ciekawie, że ekipa Kuchara ścigała się z ekipą Sołowowa na miejsce do zrobienia sobie parku serwisowego. I w tym wyścigu, jak i w całej Barbórce lepszy był Kuchar w „Wielorybie”, czyli Peugeot 307 WRC w kolorze „zaje…iście ładny niebieski”.
Znów nie popisały się organy prewencji, które zamiast wypisywać mandaty ludziom, którzy łamali przepisy, stawali i robili sobie zdjęcia przy Ferrari, którym przyjechał jeden z VIPów (chociaż nie wiem, czy to aby na pewno był VIP, skoro nie chciało mu się zapłacić za wjazd na pseudostrzeżony parking i wolał go zostawić na trakcie pieszo-rowerowym, blokując przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych). Szczególnie rozśmieszyło mnie zachowanie panów ze srebrnego radiowozu z numerem bocznym Z 129, którzy popstrykali sobie fotki i chyba nawet nie pokwapili się wypisać mandatu (jeżeli wypisali, to przepraszam).
Miałem się o Barbórce nie rozpisywać, to już kończę.

Innym ważnym wydarzeniem jest to, które miało miejsce w Bełchatowie. Oto bowiem w HWS Energia, w której – nomen omen – zabrakło prądu w gniazdkach, doszło do czegoś, co najlepiej opisują nagłówki serwisów sportowych.

siatka.org: PlusLiga: Sensacja w Bełchatowie, zwycięstwo Politechniki

sport.pl: Sensacja w Pluslidze. Skra pokonana

PlusLiga.pl: Pierwsza porażka mistrza

Oto bowiem Skra Bełchatów PRZEGRAŁA z Neckermannem AZS Politechnika Warszawska. PRZEGRAŁA!!! Nie to, żebym się jakoś uniósł z tego powodu, bo PGE było osłabione, a wygrana była dopiero po tie-breaku, ale w końcu AZS to mój klub, a Politechnika to moja uczelnia.

Gra była punkt za punkt, ale to Inżynierowie wracają do stolicy od Energetyków z dwoma punktami i cennym zwycięstwem na niezwykle ciężkim terenie. MVP spotkania wybrano przyjmującego AZS Politechniki Warszawskiej, Rafała Buszka.

Żałuje, że nie pojechałem do Bełchatowa (a byłem już zapisany na wyjazd), ale zmogła mnie choroba…

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 5 grudnia 2009 w AZS Politechnika